Javna rasvjeta Općine Lobor

Radi poboljšanja javne rasvjete i štednje energije krenulo se u planiranje promjene načina rasvjete . Napravljen je Glavni elektrotehnički projekt rekonstrukcije javne rasvjete općine Lobor. Za početak krenulo se s glavnom prometnicom. Dat ćemo samo neke isječke iz projekta.

Prijedlog plana proračuna 2014-2016.

Kvaliteta života u našoj općini u mnogome ovisi od općinskog proračuna, od toga kako se stvaraju prihodi i kako se oni troše. Zbog toga što građani trebaju biti detaljno obaviješteni o tom važnom dokumentu koji je glavni pokretač svih aktivnost, razvoja i života naše općine, a da se ne bi dešavale s jedne strane krive informacije a s druge pomanjkanje kontrole, želimo to promijeniti i davati na uvid sve relevantne informacije od stvaranja proračuna pa do njegovog izvršenja.

Primopredaja vlasti

Poštovani mještani Općine Lobor, postupam u skladu s našim obećanjem da ćemo vas informirati, ovo je samo početak naše međusobne komunikacije.