Radi poboljšanja javne rasvjete i štednje energije krenulo se u planiranje promjene načina rasvjete . Napravljen je Glavni elektrotehnički projekt rekonstrukcije javne rasvjete općine Lobor. Za početak krenulo se s glavnom prometnicom.Dat ćemo samo neke isječke iz projekta.

 1. Projektni zadatak„Glavni projekt energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete općine Lobor obuhvaća snimak postojećeg stanja sustava javne rasvjete na području općine te prijedloge za modrnizaciju sustava javne rsvjete temeljene na načelima energetske učinkovitosti uz detaljnu rekonstrukciju sustava.“
 1. Planira se rekonstruirati javna rasvjeta duž županijske ceste Vinipotok-Lob.Završje-Lobor-Vojnovec-Petrova gora .
 2. „Rasvjeta u općini Lobor je realizirana u glavnini putem HEP zračne mreže. Manji dio javne rasvjete na Trgu Sv.Ane ima samostalne dekorativne stupove. Budući da je rasvjeta građena prije više desetaka godina, pozicije i broj svjetiljki osigurali su orjentacijsku rasvjetu bez ispunjavanja normi potrebnih za sigurno odvijanje prometa.“„Pravilnim rasporedom stupova i uz razumna ulaganja moguće je postići svjetlotehničke rezultate koji osiguravaju minimalnu jednolikost i rasvijetljenost prema HRN EN 13201.“
 1. Uštede:
  • Upotrebom LED rasvjete 26.010,40kWh manje na godišnjoj razini
  • Uz 4.100 radnih sati na godinu, životni vijek LED svjetiljke je oko 15 godina
  • Smanjena emisija CO₂ sa postojećeg stanja od 99,82 t/god na 18,28 t/god
 1. Ukupna investicija iznosi 745.000 kn
 2. Povrat investicije u LED rasvjetu je 2,49 godina
 3. Način financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 60 % a općina Lobor 40 %, jasno, Fond treba prihvatiti naš elaborat i odobriti sredstva. O tome će se odlučivati početkom iduće godine.

Ovime bi osigurali značajne uštede u javnoj rasvjeti a da ne govorimo da s time doprinosimo zaštiti životne okoline. Ostali dio javne rasvjete ćemo također postepeno zamjeniti ovim štedljivijim načinom rasvjete ali i dopuniti s novim lampama tamo gdje bi morale biti.