Prošla 2016.g. bila je za općinski proračun jedna od normalnih, a u odnosu na onu godinu dana ranije puno bolja. Iduća tablica to potkrepljuje:

Račun prihoda i rashoda općine Lobor

R.broj

Opis

2015.

2016.

Razlika 2016-15.

1. Sveukupni prihodi

4.086.253,99

5.872.903,40

1.786.694,41

2. Ukupni rashodi

4.146.251,58

5.384.728,74

1.238.477,16

  • od toga:
Rashodi poslovanja

3.640.300,42

3.779.558,48

139.258,06

Rashodi-ulaganje

505.951,16

1.605.170,26

1.099.219,91

3. Višak

0

488.174,66

4. Manjak

– 59.997,59

0

 

Tijekom 2015. ostvareni su manji prihodi čak za 1.786.694,41 kune i to zbog potpuno nepravedne „porezne reforme“ po kojoj su brdsko-planinske općine najgore prošle. Za općinu Lobor bio je to pravi financijski šok, ali unatoč toga investirano je 506.000 kn najviše u javnu rasvjetu, nogostupe i ceste. Usprkos svemu tome, ostvaren je minimalni gubitak od 60.000 kn.

U 2016.g. imamo dobit od 488.000 kn ali i investicije od 1.605.000 kn. Uloženo je u sve domove (St.Golubovec, Petrova Gora, Lobor, Markušbrijeg ) 721.000 kn, ceste 222.000 kn,nogostupe i odvodnju 282.000 kn, javnu rasvjetu 215.000 kn a ostatak u manje investicije. U svakom slučaju učinjena su znatna ulaganja koja povećavaju standard življenja stanovnika općine Lobor. Očekivanih javnih natječaja nije bilo kako bi ušli u ozbiljnije projekte, ali smo ipak dobili 300.000 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i to namjenski za uređenje prostora za udrugu Sv. Ana, a temeljem natječaja na koji smo se javili.

Iz tablice je vidljivo da su rashodi poslovanja u 2016.-toj porasli svega za 139.000 kn u odnosu na prethodnu godinu što znači da s povećanim prihodima nismo išli u potrošnju nego smo ih usmjerili na izgradnju i rekonstrukciju objekata. S ponosom želimo istaknuti da su rashodi poslovanja u 2016. manji za gotovo 1.000.000 kuna od onih iz 2012. godine (uzimamo ju kao bazu za usporedbu s novim mandatom ) kad su iznosili 4.741.000 kn što je rezultat naše štednje i racionalnog ponašanja, dakle smanjili smo troškove poslovanja za 20 % iz toga proizlazi da smo kroz 4 godine uštedjeli znatna sredstva.

Javljamo se na sve natječaje pa se nadamo da će 2017. biti još bolja.

U Loboru, 07.02.2017

Božidar Markuš, načelnik