Ako ste namjeravali baciti stari televizor, radio, telefon, hladnjak, ventilator, mikrovalnu pećnicu, štednjak, stroj za pranje rublja, kosilicu, mobitel, računalo, grijalicu, aparat za kavu, toster, zamrzivač, klimatizacijski uređaj, bušilicu, zvučnik, sušilo, za kosu, CD-player, glačalo, video rekorder, mikrofon, printer, skener, kopirni stroj, kameru, faks-uređaj, sve vrste el. peći…. Sve što radi na struju. Nazovite na:

BESPLATAN BROJ : 0800 44 110

Ili na broj 049 371 396

i djelatnici Florinog sabirnog centra će doći na Vašu adresu i riješiti vas elektroničkog otpada.


KRUPNI OTPAD će se ove godine sakupljati na ustaljenim mjestima u periodu:

22.04. do 24.04.2017g. proljetni period

07.10. do 10.10.2017g. jesenski period


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, a stupio je na snagu 05. 08. 2016. (Narodne novine broj: 69/2016 27.07.2016.)

Prenosimo članak 18. iz Pravilnika gdje se vide obveze vlasnika građevina i JLS-a:

– Članak 18. (1) Vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

– Članak 30. (1) Jedinica lokalne samouprave dužna je uputiti poziv iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, dopisom odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način, vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest i od njih pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području te jedinice lokalne samouprave i dostaviti ih Fondu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ovim putem molimo sve vlasnike i korisnike građevina koje sadrže azbest da do 1.lipnja 2017.g dostave popunjeni Obrazac prijave podataka o građevinama koje sadrže azbest, a koji se nalazi u prilogu!


KUĆNI BROJEVI

Obavještavaju se vlasnici stambenih i poslovnih objekata kao i objekata javne namjene koji se stalno ili povremeno koriste da su obvezni na objekte istaknuti natpis s kućnim brojem.

Obilježavanje građevine vrši se pločicom od trajnog materijala s ispisanim brojem iznad naziva ulice ili naselja u bijeloj boji, a na plavoj podlozi, dimenzija min 20×15 cm.

Najbolji način prikazivanja i postavljanja kućnog broja je njegovo isticanje na vidljivom mjestu, a postavljanjem kućnog broja omogućavate službama, u slučaju hitnosti, brže pronalaženje tražene adrese.

Isticanje kućnog broja zakonska je obveza vlasnika, dok su za neodgovorne predviđene kaznene odredbe.

Radi lakše nabave i jednoličnosti, pločicu kućnog broj možete naručiti u Općini Lobor. Cijena pločice je 40,00 kn. Zainteresirani za pločice mogu se javiti do 01.06.2017.g.