U 2014. godini društvo je svoje napore usmjerilo u izradu novog travnatog igrališta. Igralište je smješteno pored bajera Markušbrijeg. Lokacija je ocijenjena kao vrlo povoljnom za aktivnosti udruge zbog veće površine, ali i sinergijskog učinka koji će nastati zbog blizine još jednog sportskog društva, ŠRD „Pastrve“.

Radovi na igralištu započeli su u travnju 2014. Dovoženo je preko 40 kamiona zemlje kako bi se poravnao teren. Zemlja je poravnata strojevima. Posijana je trava za sportske terene. Teren je redovito zalijevan tokom ljetnih mjeseci. Početkom kolovoza travnjak se počeo redovito kositi. Izmjerene su okvirne granice novog igrališta – trenutna veličina terena iznosi 40x22m.

U rujnu je napravljen betonski valjak težine 250kg za potrebe valjanja terena. Organizirana je radna akcija dosijavanja trave po terenu. Dijelovi terena su poravnavani ručnim dovoženjem zemlje. Članovi su ručno valjali teren.

Ostatak godine bit će proveden redovitim održavanjem travnate površine i povremenim dovoženjem zemlje i poravnavanjem terena, ovisno o vremenskim uvjetima. Izvršit će se pripreme za ograđivanje terena koji je u planu na proljeće 2015.

Zbog nedostatka vlastitog terena, i fokusa članova na izgradnju i održavanje novog igrališta, društvo nije bilo u mogućnosti organizirati događanja kao protekle dvije godine. Međutim, malonogometna ekipa ŠD „Vihora“ i ove je godine zabilježila zapažen nastup na malonogometnom turniru mjesnih odbora povodom manifestacije Janine 2014., gdje je osvojila prvo mjesto. Trend dobrih nastupa društvo namjerava nastaviti i 2015. godine.