Komunalac Konjščina, d.o.o. je sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19), člankom 5. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19) te člankom 20. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) proveo postupak jednostavne nabave mobilnog reciklažnog dvorišta.

Lokacije u Općini Lobor  (13.12.2019.) su:

  • Parkiralište kod društvenog doma u Markušbrijegu 07:30-08:30 h
  • Parkiralište kod dućana „MICAK“ 09:00-10:00 h
  • Na platou uz postavljeni eko otok 11:00-12:00 h
  • Na mjestu uz eko otok (asfaltirano igralište) 12:30 – 13:00 h

Više možete pročitati ovdje: Raspored obilaska mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima