KLASA: 400-06/19-01/01
URBROJ: 2211/05-19-03-01
LOBOR, 17.10.2019. god.

Poštovani sumještani Općine Lobor,

Kako bismo Vas informirali, te pružili jednostavniju sliku svega onoga što je zapravo Proračun, od čega se sastoji i što se iz njega sve financira pripremili smo ovaj osvrt, s ciljem da budemo što otvoreniji za sve Vas, te zbog same transparentnosti i dostupnosti podataka dajemo Vam na uvid sljedeće dokumente: