P O Z I V

ZA 25. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

            Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

25. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,

za dan 27.02.2021. godine (subota) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama

Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine sa programima,
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu,
 4. Izvješće načelnice za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine,
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Plana proračuna za 2021. sa programima:
 • I. izmjena Plana razvojnih programa,
 • I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lobor u 2021. godini,

–    I. izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Lobor u 2021. godini,

 1. Donošenje Statutarne Odluke o III. izmjeni i dopuni Statuta Općine Lobor,
 2. Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Ivančica,
 3. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja sa područja Općine Lobor uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19,
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor,
 • Javni Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor,
 1. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Lobor,
 2. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu,
 3. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Lobor za 2020. godinu,
 4. Izvješće komunalnog i poljoprivrednog redara za 2020. godinu,
 5. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Lobor tijekom 2020. godine,
 6. Izvješće Zagorskog vodovoda,
 7. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirko Martinuš, mag.ing.agr.

poziv 25. sjednica vijeća