Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor i članka 26. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor sazvana je 19. sjednica Općinskog vijeća Lobor za dan 07.02.2020. u 18:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor.

Poziv