P O Z I V
ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

13. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 12.09.2022. godine (ponedjeljak)
Sjednica će se održati elektronskim putem u vremenu od 10,00-11,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Skraćenog Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području Općine Lobor,

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Napomena:
Molimo da svoje očitovanje o predloženom dnevnom redu dostavite isključivo dana 12.09.2022. godine u vremenu od 10,00-11,00 sati, na e-mail: opcina@lobor.hr .
Očitovanje se sastoji od e-maila s referencom na ovaj poziv te izjave suglasan/na sam ili nisam suglasan/na po točkama Dnevnog reda.

Prilikom očitovanja na točke Dnevnog reda izabrati opciju “Odgovori svima”, kako bi svi članovi Vijeća Općine Lobor imali priliku vidjeti očitovanje od svakog člana zasebno.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
v.r. Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

poziv 13. sjednica vijeća 12092022-online