KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOBOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
Tel: 049 430 531, Tel/Fax: 049 430 090
KLASA: 021-05/15-01/03 ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR
URBROJ: 2211/05-01-15-01
Lobor, 03.06.2015. god.

P O Z I V
ZA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 07/13) sazivam

11. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 12.06.2015. godine (PETAK) u 19:30 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Društvenog doma u Loboru

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
  2. Izvješća o izvršenju proračuna za 01.01.-31.03.2015. godinu
  3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Lobor
  4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta
  5. Odluka o ukidanju Odluke o proglašenju počasne garde Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 9/09)
  6. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi

 

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka: Ivanka Martinuš, dipl.ing.

PREDSJEDNIK : Mladen Mikac