P O Z I V
ZA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

9. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 27.01.2022. godine (četvrtak) u 18,00 sati
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje skraćenog Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lobor,
3. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Lobor