Na temelju članka 9. stavka 2. članka 14. stavka 1. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15) i članka 48. Statuta općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj: 07/13) Općinsko vijeće općine Lobor na 15. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2016. godine donijelo je

O D L U K U
O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH
OBJEKATA

Ovom odlukom uređuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama.

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata