Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku l. Zakona o prostornom uređenju (‘Narodne novine” broj 153/13), Članku 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske Županije” broj 07/13 i 11/18) i Odluci o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske Županije” broj 38/18) općinska načelnica Općina Lobor kao nositelj izrade objavljuje obavijest za javnost o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lobor.

KLIKNI ZA PREUZIMANJE DOKUMENTA