Poziv za sudjelovanje na Loborskom fašniku 2020.

Poziv za sudjelovanje na Loborskom fašniku 2020.

Općina Lobor i ove godine organizira tradicionalni Loborski Fašnik. Loborski fašnik održat će se u nedjelju 23.02.2020. godine s početkom u 14:00 sati, okupljanjem prijavljenih maski ispred društvenog doma Loboru.

Na Loborskom fašniku u nedjelju 23.02.2020. godine uz tradicionalnu fašničku povorku, bit će organizirana Velika i Mala Maska. Loborski Fašnik je u organizaciji Općine Lobor i KUD-a Lobor, kao suorganizatora.

Naime, ove godine Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor je u Godišnjem planu i programu rada Škole za šk.god. 2019./2020. imala uvršten, integrirani dan u svrhu Male maske, no međutim, zbog općeg nacionalnog štrajka hrvatske prosvjete u listopadu, studenom i prosincu 2019. godine, Osnovna škola F.H.Kiša neće biti u mogućnosti aktivno sudjelovati u Maloj Maski.

Općina Lobor poštuje Odluku Osnovne škole F.H.Kiša, te poziva sve razrednike, učitelje i učenike da se priključe u formiranju fašničke povorke i prisustvuju na Maloj maski, u nedjelju 23.02.2020. s početkom u 14:00 sati.

Za sve sudionike je osigurana hrana i piće, a također ove godine za sve sudionike pripremamo i poneka iznenađenja!!

Prijavnica:

Fašnik Lobor 2020 – prijavnica

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

Općinska načelnica Općine Lobor dana 17. siječnja 2020. godine, objavljuje

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

 

PRILOZI:

OBRAZAC 1-OPISNI 2020
OBRAZAC 2-FINANCIJSKI 2020
OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja
OBRAZAC 4-IZJAVA O PARTNERSTVU 2020
OBRAZAC 5-ŽIVOTOPIS_Europass
OBRAZAC 6-POPIS PRILOGA
OBRAZAC 7-IZJAVA o nekažnjavanju
OBRAZAC 8-financijsko izvješće za 2019
OBRAZAC 9-opisno izvješće za 2019
UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2020

Odluke

Odluka-komisija za financije 13092019-imenovanje člana

Odluka-komisija za statutarno pravna 13092019-imenovanje člana

Odluka-komisija za izbor i imenovanje 13092019-imenovanje člana

Odluka-Mandatna komisija 13092019-imenovanje člana

Odluka o komunalnom redu 13092019

Odluka o visini paušalnog poreza u turizmu

Odluka o općinskim porezima 2019

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 2019

ZAKLJČAK-prihvaćanje izvješća naćelnice 13092019