Javni poziv za izradu snimke i elaborata, A. Kovačića

Općina Lobor obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta Ulica Ante Kovačića, a koje djelomično zahvaćaju zemljišta katastarske čestice o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Javni poziv, za izradu snimke i elaborata, F.H.Kiša

Općina Lobor obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta Ulica F. H. Kiša, a koje djelomično zahvaćaju zemljišta katastarske čestice o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Aktivnosti ŠD “Vihora” u 2014. godini

U 2014. godini društvo je svoje napore usmjerilo u izradu novog travnatog igrališta. Igralište je smješteno pored bajera Markušbrijeg. Lokacija je ocijenjena kao vrlo povoljnom za aktivnosti udruge zbog veće površine, ali i sinergijskog učinka koji će nastati zbog blizine još jednog sportskog društva, ŠRD „Pastrve“.