Jednokratna novčana pomoć obiteljima za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2015./2016.

OBAVIJEST

Ovim putem obavještavamo Vas da će Krapinsko – zagorska županija, sukladno Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije“, broj: 15/14), u školskoj godini 2015./2016. osigurati sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola.

Prema navedenoj Odluci, pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti:

  • jednoroditeljska obitelji s jednim ili dvoje djece na redovitom školovanju u iznosu od 500,00 kuna,

  • obitelji s troje djece na redovitom školovanju u iznosu od 750,00 kuna,

  • obitelji sa četvero ili više djece na redovitom školovanju u iznosu od 1.000,00 kuna,

pod uvjetom da prosječni mjesečni prihod kućanstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi iznos prihoda utvrđen Zaključkom Župana („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 16/14).

Za detaljnije informacije preuzmite dopis Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ:

Obavijest o sufinanciranju troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava

Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć