RASPORED RADA

MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Dana 11.09.2020.g.

Lokacije:

1.Vinipotok – uz ekootok kod društvenog doma u Markušbrijegu od                  7:00-8:00 h

2.Završje Loborsko – asfaltirani prostor ispred kuće na adresi

           Završje Loborsko 27A (kuća-Vlahek Ivana)                                                             8:30-9:30 h

3.Lobor – uz ekootok kod dučana “Micak”                                                                   10:00-11:00 h

4.Stari Golubovec – ekootok kod društvenog doma                                               11:30-12:30 h

5.Vojnovec – ekotok kod igrališta                                                                                    13:00-14:00 h

 

Dana 14.09.2020.g.

Lokacije:

1.Petrova Gora – ekootok kod igrališta                                                                          7:00 – 8:00 h

2.Velika Petrovagorska – Proširenje na križanju prema zaseoku Horvati –

         kod kućnog broja Velika Pertrovagorska 39 B                                                       8.30 – 9.30 h

 

Popis lokacija za mobilno reciklažno dvorište -04092020.doc