Ivanka Martinuš

Pročelnica

ivanka.martinus@lobor.hr
(099) 214-5392

Blaženka Jajtić

Voditeljica financija

blazenka.jajtic@lobor.hr
(099) 214-5393


Igor Krajnik

Komunalni redar

igor.krajnik@lobor.hr
(099) 214-5252

Dragutin Mikac

Komunalni djelatnik - grobar

(091) 150-8172


Kristijan Kuštek

viši stručni suradnik - poljoprivredni redar


Jedinstveni upravni odjel

Trg Svete Ane 26
49253 Lobor, Hrvatska
Krapinsko-zagorska županija

Tel: (049) 430-531
Fax: (049) 430-090
Email: opcina@lobor.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak
7:30 – 15:30 sati
Pauza
10:30 – 11:00 sati