Predmet nabave financiran je sredstvima iz Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., podmjera 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – operacija 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Projekt se provoditi sukladno Ugovoru sklopljenom između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općine Lobor (KLASA: 440-12/18-07-04-01/0361, URBROJ: 343-2120/01-18-003, od 21.12.2018. godine).

  EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ       

 EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA

Odluka o odabiru

Prilozi_1.dio

Prilozi_2.dio

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-JN-4_2019

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

UPISNIK JAMSTVA_

10_DoN-DJEĆJI VRTIĆ LOBOR

DoN-DJEČJI VRTIĆ LOBOR-savjetovanje

IZVJESCE LOBOR_savjetovanje

DV prijava 2018

Odluka o isplati predujma_Opcina Lobor (4)

Odluka o rezultatu administrativne kontrole – OPCINA LOBOR (1)

Odluka o suglasnosti-dječji vrtić