Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec kreće s provedbom programa Dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida u trajanju od 5 sati, te program Osnovne izobrazbe u trajanju od 15 sati, sukladno Zakonu o održivoj uporabu pesticida. Dopunska izobrazba je obvezna za sve vlasnike iskaznica nakon isteka roka od 5 godina na koji su iskaznice izdane.

Nova grupa za dopunsku izobrazbu u Loboru počinje

I. termin: 17.03.2020. god (utorak) u 17:00h, u prostorijama Društvenog doma

II. termin: 18.03.2020. god (srijeda) u 17:00h, u prostorijama Društvenog doma.

Cijena izobrazbe je 120,00 kuna (u cijenu su uključena predavanja, trošak ispita, literature, naknada za izradu nove iskaznice 30,00 kn).

Osobama s prebivalištem na području Općine Lobor, Općina Lobor sufinancira program Dopunske izobrazbe u iznosu od 20,00 kn/osobi.

Sa sobom je potrebno donijeti kopiju iskaznice za pesticide i osobne iskaznice.

Predbilježbe i informacije na broj telefona 042 770 530 ili na mail info@uciliste-ivanec.hr