Obavještavaju se mještani Općine Lobor da će se na području Općine Lobor provoditi sustavna deratizacija svih domaćinstava, vodotoka potoka te javnih površina. Deratizacija se provodi u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih i parazitskih bolesti koje se sa štakora i miševa prenosi na ljude i domaće životinje. Akciju deratizacije financira općina Lobor, a provodit će je stručni suradnici Veterinarske stanice Zlatar Bistrica pa se mole mještani za suradnju, kako bi akcija bila što uspješnija.

Obavijest u cijelosti:

Kliknite za preuzimanje punog dokumenta