Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Lobor u školskoj godini 2019./2020.

U skladu sa osiguranim financijskim sredstvima u proračunu Općine Lobor za 2019. godinu, te sa člankom 72. stavak l. točka 2. Statuta općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 07/13), načelnica općine Lobor dana 09. rujna 2019. godine donosi odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Lobor u školskoj godini 2019./2020.

Molimo prijevoznike da se jave u Općinu Lobor radi potpisivanja ugovora.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza

OBAVIJEST VINOGRADARIMA – Zlatna žutica prisutna i kod nas

Zlatna žutica ili fitoplazma, je najopasnija bolest vinove loze u Europa ali nažalost i u našem dijelu Krapinsko Zagorske Županije. Epidemija se brzo širi pomoću vektora –
američkog cvrčka. Simptomi zlatne žutice vinove loze su vidljivi krajem lipnja i u srpnju, gdje se lišće loze uvija prema unutra te izgleda kopljasto. Mladice poprimaju zelenu boju
koja na posljetku ne može dozrjeti, grožđe ako se zametnulo osuši se i nema prinosa (gubitak i do 100 %). Na crnim sortama dolazi do istih simptoma bolesti kao i kod bijelih
samo je razlika kod boje listova koja je izrazito ljubičasta.
Osim vinove loze , domaćini ove bolesti mogu biti divlja lozica, pavitinija i joha. U skladu s time obavezni je krčenje zapuštenih vinograda i ostalih biljnih domaćina vrsta doda
Vitis,pavitine (Clematis vitabla) i joha (Alnus glutinosa).
Svi vlasnici i posjednici vinove loze obavezni su pratiti prisutnost vektora zlatne žutice vinove loze, američkog cvrčka, postavljanjem žutih ljepljivih ploča te su obvezni suzbijati
američkog cvrčka dopuštenim insekticidima 3 puta tokom vegetacije; (Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Reldan 22 EC i Asset).
Ukoliko primijetite pojavu zlatne žutice, o tome bez odgode obavijestite nadležnog fitosanitarnog inspektora, Zavod za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede(Savjetodavnu službu KZŽ) ili poljoprivrednog redara Kristijana Kunšteka mag. ing. agr. na telefon 099/387 07 82.

Nacrt Odluke o komunalnom redu Općine Lobor te poziv na javno savjetovanje

Općina Lobor otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz Nacrt Odluke o komunalnom redu Općine Lobor.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da dostavi svoje komentare, prijedloge i sugestije vezano uz nacrt Odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od 05.07.2019. do 16.07.2019. godine.

Poziv na javno savjetovanje

Nacrt odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu odluke ili drugih akata

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine LOBOR

Općina Lobor otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lobor. Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da dostavi svoje komentare, prijedloge i sugestije vezano uz nacrt Odluke.

Besplatan odvoz električnog i elektroničkog otpada

Ako ste namjeravali baciti stari televizor, radio, telefon, hladnjak, ventilator, mikrovalnu pećnicu, štednjak, stroj za pranje rublja, kosilicu, mobitel, računalo, grijalicu, aparat za kavu, toster, zamrzivač, klimatizacijski uređaj, bušilicu, zvučnik, sušilo, za kosu, CD-player, glačalo, video rekorder, mikrofon, printer, skener, kopirni stroj, kameru, faks-uređaj, sve vrste el. peći…. Sve što radi na struju. Nazovite na:

BESPLATAN BROJ : 0800 44 110

Ili na broj 049 371 396

i djelatnici Florinog sabirnog centra će doći na Vašu adresu i riješiti vas elektroničkog otpada.


KRUPNI OTPAD će se ove godine sakupljati na ustaljenim mjestima u periodu:

22.04. do 24.04.2017g. proljetni period

07.10. do 10.10.2017g. jesenski period


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, a stupio je na snagu 05. 08. 2016. (Narodne novine broj: 69/2016 27.07.2016.)

Prenosimo članak 18. iz Pravilnika gdje se vide obveze vlasnika građevina i JLS-a:

– Članak 18. (1) Vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

– Članak 30. (1) Jedinica lokalne samouprave dužna je uputiti poziv iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, dopisom odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način, vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest i od njih pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području te jedinice lokalne samouprave i dostaviti ih Fondu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ovim putem molimo sve vlasnike i korisnike građevina koje sadrže azbest da do 1.lipnja 2017.g dostave popunjeni Obrazac prijave podataka o građevinama koje sadrže azbest, a koji se nalazi u prilogu!


KUĆNI BROJEVI

Obavještavaju se vlasnici stambenih i poslovnih objekata kao i objekata javne namjene koji se stalno ili povremeno koriste da su obvezni na objekte istaknuti natpis s kućnim brojem.

Obilježavanje građevine vrši se pločicom od trajnog materijala s ispisanim brojem iznad naziva ulice ili naselja u bijeloj boji, a na plavoj podlozi, dimenzija min 20×15 cm.

Najbolji način prikazivanja i postavljanja kućnog broja je njegovo isticanje na vidljivom mjestu, a postavljanjem kućnog broja omogućavate službama, u slučaju hitnosti, brže pronalaženje tražene adrese.

Isticanje kućnog broja zakonska je obveza vlasnika, dok su za neodgovorne predviđene kaznene odredbe.

Radi lakše nabave i jednoličnosti, pločicu kućnog broj možete naručiti u Općini Lobor. Cijena pločice je 40,00 kn. Zainteresirani za pločice mogu se javiti do 01.06.2017.g.

Akcija sakupljanja i odvoza krupnog komunalnog otpada 2016

O B A V I J E S T

o akciji sakupljanja i odvoza

KRUPNOG KOMUNALNOG OTPADA

Akcija prikupljanja i odvoza krupnog otpada sa područja Općine Lobor realizirat će se u razdoblju
od
07.10 do 10.10.2016. godine.

Krupni otpad moći će se odlagati u kontejnere zapremnine 7m³ na kojima će biti natpis KRUPNI OTPAD. Kontejneri će biti postavljeni na privremenim lokacijama, a koji će se odvoziti od strane komunalnog poduzeća „Komunalac Konjščina“ d.o.o.

PRIVREMENE LOKACIJE SAKUPLJANJA OTPADA:

  1. Lobor – na prostoru parkirališta kod trgovine Micak,

  2. Vinipotok – kod društvenog doma

  3. Vojnovec – na prostoru uz EKO OTOK

  4. Stari Golubovec – kod društvenog doma

  5. Petrova Gora – uz školsko igralište

  6. Velika Petrovagorska – na križanju gl. ceste i ceste za Delkovec kod zaseoka „Horvati“

Napomena:

U komunalni otpad ne spadaju elektronički i elektronski otpad (frižideri, televizori, kompjutori, škrinje, itd.), građevinski otpad, školjke od automobila, tekući otpad, opasni otpad i auto gume.

Molimo građane da ove lokacije koje su određene za sakupljanje krupnog komunalnog otpada koriste samo za vrijeme ove akcije, jer će se prestankom iste, kazniti svaki dovoz smeća i stvaranje divlje deponije.

Referent za komunalno redarstvo

UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOBOR
Igor Krajnik