OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO-uredovno vrijeme i dežurstva

 

OBAVIJEST

o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva općine Lobor

Vezano za provedbu lokalnih izbora i izbora za mjesne odbore, a tijekom postupka kandidiranja

 

Tijekom postupka kandidiranja, uredovno i dežurno vrijeme općinskog izbornog povjerenstva općine Lobor je:

 • 21, 22. i 23. travnja 2021. godine od 09:00 do 15:00 sati
 • 24 i 25. travnja 2021. godine od 10:00 do 13:00 sati
 • 26, 27. i 28. travnja 2021. godine od 09:00 do 15:30 sati
 • travnja 2021. godine 09:00 do 16:00 sati

Kontakt podaci Općinskog izbornog povjerenstva su:

OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor

e-mail: oip.lobor@izbori.hr

Predsjednica: Ksenija Kuharić Mikleušević, 098/504 986

Telefon:

 • Stjepan Loparić, mob: 099/234 1318
 • Darko Raškaj, mob: 098/981 5955
 • Natalija Buntak, mob: 095/827 9039

Na navedene kontakte možete nazvati ukoliko imate dodatnih pitanja.

OIP-obavijest dežurstva

WCR-CROATIA RALLY

OBAVIJEST STANOVNIŠTVU

Dionica javne ceste L22016, D29 – Stari Golubovec – Lobor (Ž2128) od Lobora u duljini od 4,46 km bit će zatvorena za promet 10. travnja zbog održavanja testiranja za Croatia Rally. Cesta će biti zatvorena u razdoblju od 7 do 19 sati, a u iznimnim slučajevima propuštat će se vozila hitnih službi. Obilazni pravac je Lobor – Cebovec – Novi Golubovec i obratno.

Croatia_Rally_obavijest_o_zatvaranju_prometa_10_04

Poziv za 26. sjednicu vijeća 20.03.2021.

             P O Z I V

ZA 26. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

 

            Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

26. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,

za dan 20.03.2021. godine (subota) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama

Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

poziv 26. sjednica vijeća 20032021

NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

NATJEČAJ

za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama

za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Lobor.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Lobor može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Lobor.

Natječaj za prijavu projekata udruga 2021. godine

OBRAZAC 1.-OPISNI 2021

OBRAZAC 2.-FINANCIJSKI 2021

OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC 4.-IZJAVA O PARTNERSTVU 2021

OBRAZAC 5.-ŽIVOTOPIS_Europass

OBRAZAC 6.-POPIS PRILOGA

OBRAZAC 7.-IZJAVA o nekažnjavanju

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2021

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA-udruge

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA za Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lobor

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lobor

 

Pozivaju se sumještani, ukoliko imaju potrebu za promjenom namjene čestica u Prostornom planu Općine Lobor, kojih su vlasnici, da dostave svoje zahtjeve za izmjenu Prostornog plana Općine Lobor.

  Zahtjev za izmjenu Prostornog plana mora najmanje sadržavati:

 • ime i prezime podnositelja zahtjeva/vlasnika,
 • adresa,
 • kontakt mob./tel,
 • katastarska općina, broj čestice za koju se traži promjena namjene čestice,
 • trenutna namjena čestice
 • nova namjena čestice

Zahtjevi se zaprimaju putem e-maila: opcina@lobor.hr .

Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene općinske zgrade kulturni centar Lobor

Mjera 07, Podmjera 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Operacija 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna
područja

NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lobor

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lobor KLASA: 500-01/16-01/02, URBROJ:.2211/05-01-16-03, 20.12.2016. god.), članka 59. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20), općinska načelnica Općine Lobor raspisuje

NATJEČAJ

za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se

financiraju iz proračuna Općine Lobor

Predmet ovog natječaja je povjeravanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području Općine Lobor do nadležne patologije ili sudske medicine ( u daljnjem tekstu: poslovi prijevoza pokojnika).

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštene osobe (mrtvozornika i dr.).

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu:

OPĆINA LOBOR, TRG SVETE ANE 26, 49253 LOBOR

            s naznakom naziva ponuditelja i naznakom “ponuda za prijevoz pokojnika–ne otvaraj”.

Rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2021. godine do 14.00 sati. Do navedenog roka ponude moraju fizički prispjeti naručitelju. Ponude koje nisu podnesene u roku neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuditelju.

Natječaj za prijevoz pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Lobor

NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika 2021

Odluka o izboru najpovoljnije ponude-obdukcija