POZIV za 14. sjednicu Općinskog vijeća

P O Z I V
ZA 14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

14. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 22.09.2022. godine (četvrtak) u 19,00 sati
Sjednica će se održati u prostorijama
Općine Lobor, konferencijska dvorana, Trg svete Ane 26, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje skraćenog Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor,
3. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Lobor za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine sa programima,
4. Izvješće načelnice za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine,
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Pravilnika radu Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor,
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na godišnje Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor za pedagošku godinu 2021/2022,
7. Donošenje Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lobor,
8. Donošenje Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu sportskih stipendija sportašima općine Lobor
9. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lobor,
10. Donošenje Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju poduzetničke zone Lobor,
11. Donošenje:
• Odluke o imenovanju Etičkog odbora,
• Odluke o imenovanju o imenovanju Vijeća časti,
12. Marijan Šala-pismo namjere,
13. Kukina-Švigač Živko-zahtjev za povratom čestice darovnim ugovorom,
14. Razno, slobodna riječ

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća

POZIV za 13. sjednicu Općinskog vijeća

P O Z I V
ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

13. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 12.09.2022. godine (ponedjeljak)
Sjednica će se održati elektronskim putem u vremenu od 10,00-11,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Skraćenog Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području Općine Lobor,

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Napomena:
Molimo da svoje očitovanje o predloženom dnevnom redu dostavite isključivo dana 12.09.2022. godine u vremenu od 10,00-11,00 sati, na e-mail: opcina@lobor.hr .
Očitovanje se sastoji od e-maila s referencom na ovaj poziv te izjave suglasan/na sam ili nisam suglasan/na po točkama Dnevnog reda.

Prilikom očitovanja na točke Dnevnog reda izabrati opciju “Odgovori svima”, kako bi svi članovi Vijeća Općine Lobor imali priliku vidjeti očitovanje od svakog člana zasebno.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
v.r. Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

poziv 13. sjednica vijeća 12092022-online

POZIV za 12. sjednicu Općinskog vijeća

P O Z I V
ZA 12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

12. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 13.07.2022. godine (srijeda)
Sjednica će se održati elektronskim putem u vremenu od 10,00-11,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:

1. Usvajanje skraćenog Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,
3. Donošenje Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu,

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Napomena:
Molimo da svoje očitovanje o predloženom dnevnom redu dostavite isključivo dana 13.07.2022. godine u vremenu od 10,00-11,00 sati, na e-mail: opcina@lobor.hr .
Očitovanje se sastoji od e-maila s referencom na ovaj poziv te izjave suglasan/na sam ili nisam suglasan/na po točkama Dnevnog reda.

Prilikom očitovanja na točke Dnevnog reda izabrati opciju “Odgovori svima”, kako bi svi članovi Vijeća Općine Lobor imali priliku vidjeti očitovanje od svakog člana zasebno.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
v.r. Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

poziv 12. sjednica vijeća 13072022

POZIV za 11. sjednicu Općinskog vijeća

P O Z I V
ZA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

11. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 23.05.2022. godine (ponedjeljak) u 19,00 sati
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje skraćenog Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o oslobođenju roditelja od obaveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića Ivančica-Lobor za mjesec lipanj 2022. godine,
3. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju javne ustanove vatrogasna postrojba grada Krapine,
4. Donošenje Suglasnosti na Opće uvjete isporuke za dimnjačarske usluge,
5. Donošenje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lobor u 2021. godini,
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor,
7. Donošenje Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Lobor,
• Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva,
8. Donošenje Pravilnika o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Općine Lobor,
9. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe,
10. Prihvaćanje Financijskog izvješća DVD-a za 2021. godinu,
11. Razno, slobodna riječ

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

Poziv za 11. sjednicu vijeća 19052022

POZIV za 10. sjednicu Općinskog vijeća

P O Z I V
ZA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

10. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 31.03.2022. godine (četvrtak) u 19,00 sati
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje skraćenog Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
2. Suglasnost Dječjem vrtiću Ivančica-Lobor na Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine,
3. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine sa programima,
4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu,
5. Izvješće načelnice za razdoblje od 01.07.-31.12.2021. godine,
6. Donošenje Odluke o I. izmjeni Plana proračuna za 2022. sa programima,
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu,
8. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Lobor za 2021. godinu,
9. Izvješće komunalnog i poljoprivrednog redara za 2021. godinu,
10. Izvješće o radu Komunalac Konjščina,
11. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
12. Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor,
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Zagorski vodovod,
14. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka zapošljavanja službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu,
15. Donošenje Odluke o postavljanju spomenika dr. Franje Tuđmana,
16. Plan i program Savjeta mladih za 2022. godinu,
17. Izvješće o otplati kredita Zagorskog vodovoda,
18. Razno, zaključak turistička zajednica

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

POZIV ZA 10. SJEDNICU VIJEĆA

poziv 10. sjednica vijeća 31032022

Poziv za 09. sjednicu Općinskog vijeća

P O Z I V
ZA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

9. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 27.01.2022. godine (četvrtak) u 18,00 sati
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje skraćenog Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lobor,
3. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Lobor

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća dana 28.02.2021. godine

P O Z I V

ZA 25. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

            Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

25. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,

za dan 27.02.2021. godine (subota) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama

Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine sa programima,
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu,
 4. Izvješće načelnice za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine,
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Plana proračuna za 2021. sa programima:
 • I. izmjena Plana razvojnih programa,
 • I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lobor u 2021. godini,

–    I. izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Lobor u 2021. godini,

 1. Donošenje Statutarne Odluke o III. izmjeni i dopuni Statuta Općine Lobor,
 2. Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Ivančica,
 3. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja sa područja Općine Lobor uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19,
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor,
 • Javni Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor,
 1. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Lobor,
 2. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu,
 3. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Lobor za 2020. godinu,
 4. Izvješće komunalnog i poljoprivrednog redara za 2020. godinu,
 5. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Lobor tijekom 2020. godine,
 6. Izvješće Zagorskog vodovoda,
 7. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirko Martinuš, mag.ing.agr.

poziv 25. sjednica vijeća

   
   

 

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

Općinska načelnica Općine Lobor dana 17. siječnja 2020. godine, objavljuje

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

 

PRILOZI:

OBRAZAC 1-OPISNI 2020
OBRAZAC 2-FINANCIJSKI 2020
OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja
OBRAZAC 4-IZJAVA O PARTNERSTVU 2020
OBRAZAC 5-ŽIVOTOPIS_Europass
OBRAZAC 6-POPIS PRILOGA
OBRAZAC 7-IZJAVA o nekažnjavanju
OBRAZAC 8-financijsko izvješće za 2019
OBRAZAC 9-opisno izvješće za 2019
UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2020

Odluke

Odluka-komisija za financije 13092019-imenovanje člana

Odluka-komisija za statutarno pravna 13092019-imenovanje člana

Odluka-komisija za izbor i imenovanje 13092019-imenovanje člana

Odluka-Mandatna komisija 13092019-imenovanje člana

Odluka o komunalnom redu 13092019

Odluka o visini paušalnog poreza u turizmu

Odluka o općinskim porezima 2019

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 2019

ZAKLJČAK-prihvaćanje izvješća naćelnice 13092019