Odluka o dodjeli sredstava

Donosi se Odluka o dodjeli sredstava za potporu poljoprivredi na području općine Lobor u 2017 . godinu na temelju prijedlog liste korisnika koju je izradilo stručno povjerenstvo za poljoprivredu.
Prijedlog liste izrađen je na temelju zahtjeva koji su dostavili korisnici na Natječaj za podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivredi na području općine Lobor za 2017. objavljen dana 02.10.2017. god.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za poljoprivredu

KLASA: 320-01/17-01/03
URBROJ: 2211/05-03-17-08
Lobor, 02.10.2017. god.

Na temelju članka 9. Pravilnika za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lobor za 2017. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 00/17), te članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13), općinska načelnica donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva

Članak. 1.
U sastav Povjerenstva za poljoprivredu kao stručno tijelo imenuju se:

l. ERVIN MARTINUŠ, mag.ing.agr., ZagrebaČka ulica 20, Lobor
2. JELENA RIHTARIĆ, mag.ing.agr., Vojnovec Loborski 114, Lobor
3. IVANA TKALEC, mag.ing.agr., Ljudevita Gaja 5, Bedekovčina

Odluka o imenovanju povjerenstva za poljoprivredu

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude (Buntaki, Kovačići, nogostup)

Na temelju članka 24. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), te članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije broj 07/13), Općinska načelnica donosi sljedeću

OBAVIJEST
o odabiru najpovoljnije ponude

1. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za radove na presvlačenju postojećih asfaltiranih cesta Buntaki, Kovačići, nogostup, Općina Lobor, odabrana temeljem Poziva za dostavu ponuda
od 26.09,2017. godine, evidencijski broj E-JN:03117., objavljen na službenim stranicama Općine Lobor www.lobor.hr.
2. Utvrđuje se da je u ovom nadmetanju prispjela jedna ponuda, i to ponuda:
COLAS HRVATSKA d.d., za rekonstrukciju i izgradnju cesta i ostalih objekata niskogradnje, Varaždin, Međimurska 26

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o pregledu i usporedbi

Akcija darivanja krvi

Poštovani suradnici, članovi, prijatelji Crvenog križa,

Šaljemo Vam današnje pismo kako bismo Vas potakli da se odazovete organiziranim akcijama darivanja krvi koje pripremamo za sam početak listopada mjeseca:

2. listopad – ponedjeljak – KONJŠČINA
Srednja škola 9-17 sati

3. listopad – utorak – ZLATAR
Srednja škola 9-17 sati

4. listopad – srijeda –  ZLATAR BISTRICA
Ambulanta 10-18 sati

Molimo Vas da odaberete termin i priključite nam se u najvećoj humanoj zadaći ovog listopada, dobrovoljnom darivanju krvi.

Svatko sam odlučuje pomoći, potpuno u skladu sa svojim uvjerenjima, stavovima, međutim i dalje računamo na ljudskost, nebrojeno puta potvrđenu.

Oduvijek je tako bilo u našem Zagorju. Našlo se vremena, našlo se želje, našlo se načina. Nitko od nas nije bio imun na patnje čovjeka i obitelji, ma koje one bile. Najmanje na patnje djece.

Ovdje kalkulacija nema, nema ni materijalnih nadoknada. Vaše odricanje i donacija krvi predstavljaju sada najviši čin plemenitosti, snage i vjere čovjeka prema čovjeku.

Ukoliko ste se prepoznali u ovim rečenicama, dobro ste nam došli, a Vaše srce neće biti iznevjereno. Bit će puno i potpuno.

Srdačno Vas pozdravljamo iz našeg ureda Crvenog križa. Dobro ste nam uvijek došli.

Rukovodstvo CRVENOG KRIŽA, volonteri, članovi, zaposlenici i predsjednik:

Srećko Curiš, dr.med., v.r.