Dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida

Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec kreće s provedbom programa Dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida u trajanju od 5 sati, te program Osnovne izobrazbe u trajanju od 15 sati, sukladno Zakonu o održivoj uporabu pesticida. Dopunska izobrazba je obvezna za sve vlasnike iskaznica nakon isteka roka od 5 godina na koji su iskaznice izdane.

Nova grupa za dopunsku izobrazbu u Loboru počinje

I. termin: 17.03.2020. god (utorak) u 17:00h, u prostorijama Društvenog doma

II. termin: 18.03.2020. god (srijeda) u 17:00h, u prostorijama Društvenog doma.

Cijena izobrazbe je 120,00 kuna (u cijenu su uključena predavanja, trošak ispita, literature, naknada za izradu nove iskaznice 30,00 kn).

Osobama s prebivalištem na području Općine Lobor, Općina Lobor sufinancira program Dopunske izobrazbe u iznosu od 20,00 kn/osobi.

Sa sobom je potrebno donijeti kopiju iskaznice za pesticide i osobne iskaznice.

Predbilježbe i informacije na broj telefona 042 770 530 ili na mail info@uciliste-ivanec.hr

Poziv za sudjelovanje na Loborskom fašniku 2020.

Poziv za sudjelovanje na Loborskom fašniku 2020.

Općina Lobor i ove godine organizira tradicionalni Loborski Fašnik. Loborski fašnik održat će se u nedjelju 23.02.2020. godine s početkom u 14:00 sati, okupljanjem prijavljenih maski ispred društvenog doma Loboru.

Na Loborskom fašniku u nedjelju 23.02.2020. godine uz tradicionalnu fašničku povorku, bit će organizirana Velika i Mala Maska. Loborski Fašnik je u organizaciji Općine Lobor i KUD-a Lobor, kao suorganizatora.

Naime, ove godine Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor je u Godišnjem planu i programu rada Škole za šk.god. 2019./2020. imala uvršten, integrirani dan u svrhu Male maske, no međutim, zbog općeg nacionalnog štrajka hrvatske prosvjete u listopadu, studenom i prosincu 2019. godine, Osnovna škola F.H.Kiša neće biti u mogućnosti aktivno sudjelovati u Maloj Maski.

Općina Lobor poštuje Odluku Osnovne škole F.H.Kiša, te poziva sve razrednike, učitelje i učenike da se priključe u formiranju fašničke povorke i prisustvuju na Maloj maski, u nedjelju 23.02.2020. s početkom u 14:00 sati.

Za sve sudionike je osigurana hrana i piće, a također ove godine za sve sudionike pripremamo i poneka iznenađenja!!

Prijavnica:

Fašnik Lobor 2020 – prijavnica

Raspored obilaska mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima

Komunalac Konjščina, d.o.o. je sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19), člankom 5. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19) te člankom 20. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) proveo postupak jednostavne nabave mobilnog reciklažnog dvorišta.

Lokacije u Općini Lobor  (13.12.2019.) su:

  • Parkiralište kod društvenog doma u Markušbrijegu 07:30-08:30 h
  • Parkiralište kod dućana „MICAK“ 09:00-10:00 h
  • Na platou uz postavljeni eko otok 11:00-12:00 h
  • Na mjestu uz eko otok (asfaltirano igralište) 12:30 – 13:00 h

Više možete pročitati ovdje: Raspored obilaska mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima

OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je 14. studenoga 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

ZA DAN ODRŽAVANJA IZBORA ODREĐENA JE NEDJELJA, 22. PROSINCA 2019.

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju.

Više pročitajte ovdje: Objava biračima