Odluka o dodjeli sredstava

Donosi se Odluka o dodjeli sredstava za potporu poljoprivredi na području općine Lobor u 2017 . godinu na temelju prijedlog liste korisnika koju je izradilo stručno povjerenstvo za poljoprivredu.
Prijedlog liste izrađen je na temelju zahtjeva koji su dostavili korisnici na Natječaj za podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivredi na području općine Lobor za 2017. objavljen dana 02.10.2017. god.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za poljoprivredu

KLASA: 320-01/17-01/03
URBROJ: 2211/05-03-17-08
Lobor, 02.10.2017. god.

Na temelju članka 9. Pravilnika za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lobor za 2017. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 00/17), te članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13), općinska načelnica donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva

Članak. 1.
U sastav Povjerenstva za poljoprivredu kao stručno tijelo imenuju se:

l. ERVIN MARTINUŠ, mag.ing.agr., ZagrebaČka ulica 20, Lobor
2. JELENA RIHTARIĆ, mag.ing.agr., Vojnovec Loborski 114, Lobor
3. IVANA TKALEC, mag.ing.agr., Ljudevita Gaja 5, Bedekovčina

Odluka o imenovanju povjerenstva za poljoprivredu

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude (Buntaki, Kovačići, nogostup)

Na temelju članka 24. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), te članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije broj 07/13), Općinska načelnica donosi sljedeću

OBAVIJEST
o odabiru najpovoljnije ponude

1. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za radove na presvlačenju postojećih asfaltiranih cesta Buntaki, Kovačići, nogostup, Općina Lobor, odabrana temeljem Poziva za dostavu ponuda
od 26.09,2017. godine, evidencijski broj E-JN:03117., objavljen na službenim stranicama Općine Lobor www.lobor.hr.
2. Utvrđuje se da je u ovom nadmetanju prispjela jedna ponuda, i to ponuda:
COLAS HRVATSKA d.d., za rekonstrukciju i izgradnju cesta i ostalih objekata niskogradnje, Varaždin, Međimurska 26

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o pregledu i usporedbi

Akcija darivanja krvi

Poštovani suradnici, članovi, prijatelji Crvenog križa,

Šaljemo Vam današnje pismo kako bismo Vas potakli da se odazovete organiziranim akcijama darivanja krvi koje pripremamo za sam početak listopada mjeseca:

2. listopad – ponedjeljak – KONJŠČINA
Srednja škola 9-17 sati

3. listopad – utorak – ZLATAR
Srednja škola 9-17 sati

4. listopad – srijeda –  ZLATAR BISTRICA
Ambulanta 10-18 sati

Molimo Vas da odaberete termin i priključite nam se u najvećoj humanoj zadaći ovog listopada, dobrovoljnom darivanju krvi.

Svatko sam odlučuje pomoći, potpuno u skladu sa svojim uvjerenjima, stavovima, međutim i dalje računamo na ljudskost, nebrojeno puta potvrđenu.

Oduvijek je tako bilo u našem Zagorju. Našlo se vremena, našlo se želje, našlo se načina. Nitko od nas nije bio imun na patnje čovjeka i obitelji, ma koje one bile. Najmanje na patnje djece.

Ovdje kalkulacija nema, nema ni materijalnih nadoknada. Vaše odricanje i donacija krvi predstavljaju sada najviši čin plemenitosti, snage i vjere čovjeka prema čovjeku.

Ukoliko ste se prepoznali u ovim rečenicama, dobro ste nam došli, a Vaše srce neće biti iznevjereno. Bit će puno i potpuno.

Srdačno Vas pozdravljamo iz našeg ureda Crvenog križa. Dobro ste nam uvijek došli.

Rukovodstvo CRVENOG KRIŽA, volonteri, članovi, zaposlenici i predsjednik:

Srećko Curiš, dr.med., v.r.

Obavijest za zlatnu žuticu te financiranje krčenja i podizanja novog nasad kroz Operaciju 5.2.1.

Zbog štete koje je zlatna žutica vinove loze prouzročila u vinogradima diljem zemlje te zbog opasnosti od daljeg širenja te bolesti u nezaražena područja, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Akcijski plan za suzbijanje i sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze za 2017. godinu.

Do sredine rujna u 16 županija stručnjaci Zavoda za zaštitu bilje pregledali su ukupno 245,50 hektara poljoprivrednog zemljišta, uzeli su 180 uzoraka te postavili 306 mamaca/klopki za praćenje američkog cvrčka koji prenosi zlatnu žuticu.

Prema podacima o rezultatima laboratorijskih analiza uzetih uzoraka pozitivni nalazi su potvrđeni u Koprivničko-križevačkoj, Virovitičko-podravskoj, Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj, Međimurskoj, Zagrebačkoj i Istarskoj županiji. U postupku je utvrđivanje stupnja zaraženosti vinograda na temelju kojega će se donijeti rješenja o djelomičnom ili potpunom krčenju vinograda. Za sada je donijeta djelomična procjena u Istarskoj županiji gdje će na temelju iste biti izdana rješenja za krčenje 11,3 ha zaraženih vinograda.

Svim vinogradarima koji će dobiti rješenje o potpunom krčenju vinograda, Ministarstvo poljoprivrede je osiguralo mogućnost javljanja na natječaj za operaciju 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja RH, koji će biti raspisan od 2. listopada do 1. prosinca 2017. EU novcem u okviru navedene operacije omogućava se potpora za krčenje zaraženih vinograda te podizanje novih nasada vinograda.

Sve fitosanitarne mjere za sprječavanje širenja zlatne žutice su propisane „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO” („Narodne novine“ br. 46/17). Podsjetimo, zlatna žutica vinove loze – fitoplazma Flavescence dorée (FD) svakako je najopasnija bolest vinove loze u Europi, ne samo fitoplazmatska, nego bolest uopće. U vinogradima u kojima se pojavi brzo se širi i ubrzo poprima razmjere epidemije te pričinjava velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Prva pojava zlatne žutice vinove loze potvrđena je 2009. godine u Hrvatskoj.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: http://www.mps.hr/hr/novosti/krcenje-vinograda-zarazenih-zlatnom-zuticom-i-podizanje-novih-nasada-moze-se-financirati-eu-sredstvima

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A L O B O R
Jedinstveni upravni odjel
Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
tel: 049 430 531, tel/fax: 049 430 090
e-mail: opcina@lobor.hr

Lobor, 30.08.2017. god.

MJEŠTANI OPĆINE LOBOR
-obavijest-

Obavještavaju se mještani Općine Lobor da će se od 04. rujna. 2017. godine na području Općine Lobor provoditi sustavna deratizacija svih domaćinstava, vodotoka potoka te javnih površina.
Deratizacija se provodi u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih i parazitskih bolesti koje se sa štakora i miševa prenosi na ljude i domače životinje.
Akciju deratizacije financira općina Lobor, a provodit će je stručni suradnici Veterinarske stanice Zlatar Bistrica pa se mještani mole za suradnju kako bi akcija bila što uspješnija.

REFERENTA ZA KOMUNALNO
REDARSTVO
Igor Krajnik

Dostaviti:
1. Radi Zlatar
2. Službena stranica Općine
3. Oglasna ploča, ovdje
4. Pismohrana, ovdje