O B A V I J E S T

Područje općine Lobor u noći 25. na 26. travnja 2016. godine pogodio je jaki mraz uslijed čega su nastala oštećenja na vinogradima, voćnjacima.

Župan Krapinsko zagorske županije 03.05.2016. godine donio je odluku o proglašenju elementarne nepogode – mraz za područje Krapinsko zagorske županije.

Mole se poljoprivrednici koji su pretrpjeli štete na svojim poljoprivrednim kulturama da prijave nastale štete u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor zaključno sa 10.05.2016. godine.

Prijava štete se vrši na propisanom OBRASCU EN-P i EN-4.

S poštovanjem!

N A Č E L N I K
OPĆINE L O B O R
Božidar Markuš, dipl. oec.

Obrazac EN-P

Obrazac EN-4