Janine 2016.

Da bi bolje razumjeli čitav kontekst djelovanja općine, a bez obzira na svečanost trenutka, moram odmah na početku spomenuti najveći problem s kojim se općina borila u prošloj godini a to je smanjenje prihoda za preko 29 % pa je tako u 2015. umjesto planiranih 5,755.000 kn ostvareno svega 4.086.000 kn. To je rezultat „porezne reforme“ i ukidanja beneficija koje su imale brdsko-planinske općine. Unatoč svemu tome, temeljne funkcije nisu došle u pitanje što smatramo svojim velikim uspjehom jer smo od prvog dana štedjeli ( smanjili plaće 10-15 %, smanjili naknade neke i preko 50 %, troškove maksimalno držali pod kontrolom a ukinuli smo sve nepotrebne izdatke ) pa smo tako kompenzirali ovaj udar ali su, nažalost, investicije financirane iz proračuna, znatno smanjene i bile su svega 505.000 kn u čemu su dva ministarstva sudjelovala s 220.000 kn. Zašto mislimo da je općina radila dobro? Ako se njeni zadaci temelje na odredbama „Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi“ i ako se ispunjavaju funkcije koje su općinska obveza, jer ih žitelji nemaju gdje drugdje konzumirati a predstavljaju svakodnevnicu i izravno utječu na kvalitetu života, onda smo tu u potpunosti zadovoljili. Dakle, unatoč smanjenog prihoda ni jedna obveza općine nije ostala neispunjena.

U članku 19.navedenog zakona su taksativno navedene obveze lokalne samouprave što u našem slučaju znači općine Lobor koje smo u cijelosti ispunili i unatoč smanjenim sredstvima uspjeli smo još dodatno financirati, za normalni život, najnužnije investicije a to su:

 1. Uređenje naselja i stanovanje

  • Završena je rekonstrukcija javne rasvjete za osvjetljenje županijske ceste koja ide središnjicom naše općine.
  • Ove godine će će biti završen nogostup u ukupnoj dužini od cca 1.000 m što bi po cijenama naših prethodnika trebalo iznositi 1.800.000 kn a mi smo platili svega 250.000 kn, a ostatak od cca 900.000 kn je financirao ŽUC.
  • Uređen je društveni dom u Starom Golubovcu, a u Petrovoj Gori na društvenom domu je u toku promjena krovišta.
  • Donirano je za uređenje crkve 80.000 kn (fasada, luster)
 2. Prostorno i urbanističko planiranje

  • Dopunili smo prostorni plan prema potrebama naših gospodarstvenika.
  • Učlanili smo se u LAG Zeleni bregi
  • Izrađena je strategija općine za razdoblje do 2020. g i to sredstvima evropskog fonda. Mala digresija: tamo gdje nas Evropa ocjenjuje tamo dobivamo sredstva.
 3. Komunalno gospodarstvo

  • Imamo 15 lokalnih vodovoda, radi zdravstvene ispravnosti instalirana su 4 klorinatora.
  • Zagorski vodovod je izgradio dio mreže za potrebe stanovnika općine te asfaltirao lokalni put u dužini od 700 m.
  • U izradi je projekt uređenja groblja.
 4. Briga o djeci

  • Plaćeni su školski udžbenici za sve učenike osnovne škole F.H.Kiš
  • Za prijevoz učenika se godišnje izdvaja 145.500 kn
  • Ohrabrena je inicijativa za čuvaonicu djece u kojoj se sada nalazi 12-estoro mališana a planira se još jedna.
  • Napravljeno je dječje igralište
 5. Socijalna skrb

  • Općina je u 2015.-toj izdvojila za socijalne potrebe preko 650.000 kn ili oko 16 % od proračuna koji je iznosio 4.086.000 kn.
  • Izdvaja se za novorođenu djecu do 5.000 kn, sufinancira se plaćanje vrtića od 50-100 %, stipendira se 8 đaka i studenata, za pomoć u kući starijim osobama izdvaja se 72.000 kn/god, daju se uskršnji i božićni paketi najsiromašnijima itd.
 6. Kultura i sport

  • Udruge koje se bave sportom u Loboru dobit će 98.000 kn
  • Udruge za kulturu dobit će 70.000 kn
  • Ukupno za sve udruge civilnog društva izdvajamo ove godine 270.000 kn. Ovdje nisu uključeni vatrogasci.
 7. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

  • Uvedeno je profesionalno komunalno redarstvo.
  • Zajedno sa susjednim općinama formiramo poljoprivredno redarstvo.
  • Sanirali smo neka klizišta u Starom Golubovcu ali su se pojavila nova.
 8. Promet

  • Imamo ukupno 91 kolometar nerazvrstanih cesta od toga 50 km asfaltirano a 41 makadam. Uređeno je preko 4.000 m neasfaltiranih puteva koji su bili potpuno zapušteni a dosad je asfaltirano oko 3.000 m nerazvrstanih cesta.
  • Očekujemo da će ŽUC riješiti klizišta na županijskoj cesti u Petrovoj Gori i Vojnovcu.

Dakle, ako si postavimo pitanje: jesmo li izvršili ulogu koju pred nas stavlja zakon i obavili poslove koje građani trebaju i od nas očekuju? Odgovorit ću: jesmo! Možda bi bilo puno bolje da nismo naslijedili dugove, da nismo bili čitavo vrijeme pogođeni gospodarskom recesijom u državi, da nismo izvan interesa države i županije i javnih poduzeća (Elektra, Hrvatske vode, Hrvatske šume imaju u planu investicija za općinu Lobor izdvajanje 0 u 2016.g) i još dosta toga. Možda ima krivnje i na nama jer smo naivno vjerovali da država funkcionira na temelju zakona i morala a zadnja raspodjela sredstava Ministarstva regionalnog razvoja nas je u tome demantirala.

Kako dalje?

Pripremljena su 4 projekta za natječaje evropskih fondova u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000 kn i to: dječji vrtić, obnova općinske zgrade, dva nerazvrstana puta. U izradi su projekti za uređenje groblja, parka uz crkvu, rekonstrukcija zavoja na županijskoj cest u Loborskom Završju a projekt za uređenje dijela doma u Markušbrijegu za potrebe udruge Sv.Ana je gotov i čeka sredstva za realizaciju.

Ostaje veliki interes žitelja općine, ali i potreba, za uređenjem i asfaltiranjem puteva i općenito uređenje životne sredine što se uklapa u dugoročnu strategiju općine i našu politiku da život u općini Lobor bude privilegija.

Božidar Markuš
Načelnik općine

Lobor, na dan Sv. Ane 2016.g