Općina Lobor dobila je od Ministarstva regionalnog razvoja i evropskih fondova 300.000 kn za sanaciju klizišta u Starom Golubovcu na cesti „Štrekica“. Problem „Štrekice“ već duže vrijeme opterećuje općinski proračun ali će se ovaj puta sredstvima ministarstva i općine poduzeti sanacija na temelju stručne ekspertize i konačno trajno riješiti dva klizišta koja su se prošle godine pojavila.