Novosti i obavijesti

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Lobor za 2017. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12,15/15) i članka 49. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-Zagorske Županije broj 07/13), Općinsko vijeće Lobor na svojoj 07. sjednici održanoj 12.02.2018. g., usvojilo je slijedeće GODIŠNJE IZVJEŠĆE o izvršenju Proračuna Općine Lobor za 2017. godinu

Pročitajte sve novosti