Novosti i obavijesti

JAVNI RAD-javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci u Programu Javnih radova

Na temelju Programa za financiranje zapošljavanja u Javnom radu odobrenog od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnica Općine Lobor objavljuje ponovljeni JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci u Programu Javnih radova Zapošljavanje u ovom Programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, […]

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor

KLASA: 112-01/22-01/02 URBROJ: 2211/05-04-22-03 Lobor, 27.04.2022. god. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni […]

Pročitajte sve novosti