Novosti i obavijesti

Obavijest o radovima uz potok Reka

Općina Lobor obavještava vlasnike poljoprivrednih površina uz potok Reka da se nastavlja sa sječom i tehničkim čišćenjem korita, nizvodno prema Brlečićima i Požgajima u dužini od 1 km. Početak radova je 10.07.2018.g. Naime, Hrvatske vode su prošle godine počele sa čišćenjem korita od centra Lobora nizvodno u dužini od cca 600 m, a ove godine […]

Pročitajte sve novosti