Novosti i obavijesti

Godišnji plan natječaja i javnih poziva za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području općine Lobor

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije “,broj 07/13 i 11/18), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), Općinska načelnica Općine Lobor, donosi godišnji plan natječaja i javnih poziva za sufinanciranje udruga […]

Izvješće o pravu na pristup informacijama

Izvješća o pravu na pristup informacijama možete preuzeti na poveznicama u nastavku: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu Izvješće za 2018. godinu

Pročitajte sve novosti