Novosti i obavijesti

Evidentiranje nerazvrstanih cesta – Vojnovec Loborski NC231 – javni poziv

Na temelju članka 131, do 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11I,22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/112-02/182, Ur. broj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, načelnica Općine Lobor objavljuje JAVNI POZIV kojim Općina Lobor, kao pravna osoba […]

Pročitajte sve novosti