Novosti i obavijesti

Obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Obavijest Korisnicima Sukladno odredbama čl. 20. st. 4. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 56/13.,64/15., 104/17., 115/18. ), Zagorski vodovod d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, objavio je na svojim internetskim stranicama analitička izvješća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Odjela za zdravstvenu ekologiju, od 18.02.2019. godine i to: Analitičko izvješće broj: […]

[VAŽNO] Obavijest o konzumaciji vode Zagorskog vodovoda

Nastavno na obavijest Zagorskog vodovoda, obaviještavamo građane Općine Lobor da voda koju distribuira Zagorski vodovod d.o.o. nije za piće te da se do sljedeće obavijesti voda ne koristi za ljudsku upotrebu ni kao prokuhana.

Pročitajte sve novosti