Novosti i obavijesti

Odluka o raspodjeli potpora

KLASA: 007-04118-01/01 URBROJ: 2211/05-03-18-19 Lobor, 08. svibnja  2018. Na temelju članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26115), te Prijedloga Odluke Povjerenstva za otvaranje prijava, provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za ocjenjivanje prijava projekata i […]

Pročitajte sve novosti